Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti chráni klienta proti nárokom na náhradu škody, ktoré môžu byť proti nemu vznesené.

  • Všeobecná zodpovednosť za škodu
  • Zodpovednosť za výrobok
  • Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  • Rôzne druhy profesijných zodpovedností (napr. účtovník, projektant, advokát atď.)

Sídlo spoločnosti
INPOL SK s.r.o.
Stará Prievozská 1349/2
821 09 Bratislava