Poistenie občanov

  • Cestovné poistenie
  • Poistenie nehnuteľností
  • Poistenie zariadenia domácnosti
  • Poistenie občianskej zodpovednosti
  • Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti
  • Havarijné poistenie motorových vozidiel
  • Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Sídlo spoločnosti
INPOL SK s.r.o.
Stará Prievozská 1349/2
821 09 Bratislava