Poistenie majetku

Pri výbere najvhodnejšieho poistenia je nutné posúdiť, akými nebezpečenstvami je majetok najviac ohrozovaný a ktoré nebezpečenstvá môžu spôsobiť najväčšie škody.

  • Poistenie proti živelným rizikám
  • Poistenie pre prípad odcudzenia následkom krádeže a lúpežným prepadnutím
  • Poistenie vandalizmu
  • Poistenie strojov a strojných zariadení
  • Poistenie elektronických zariadení
  • Poistenie motorových vozidiel
  • Poistenie prepravy tovaru
  • Poistenie prerušenia prevádzky

Sídlo spoločnosti
INPOL SK s.r.o.
Stará Prievozská 1349/2
821 09 Bratislava