Úvod

Ostatné poistenie

  • Poistenie na všetky riziká pre stavebné stroje a strojné zariadenia

    Týmto poistením je najvýhodnejšie poistiť predovšetkžm pohyblivé stavebné stroje a strojné zariadenia, najmú bagre, žeriavy, dozre, grejdre, skrejpre, rýpadlá, valce, vozíky, miešačky, stavebné váhy atď. Poistenie sa vzťahuje najmä na poškodenie alebo zničenie poistnej veci požiarom, výbuchom, bleskom, víchricou, lavínou, zrútením skál alebo zeminy, krupobitím, povodňou, záplavou, nárazom, pádom, úmyselným poškodením. Proti klasickému poisteniu strojov a strojných zariadení neobsahuje toto poistenie krytie vnútorných mechanických porúch, vzniknutých chybou konštrukcie, vadou materiálu, výrobnou vadou, skratom, prepätím, a podobne.

  • Poistenie stavebných a montážnych rizík

  • Poistenie strojného prerušenia prevádzky

    Poistenie zaručuje podnikateľom náhradu následných škôd, ktoré vznikli v dôsledku strojných škôd špecifikovaných v poistení strojov a strojných zariadení. Poisťovňa hradí poistenému predovšetkým zisk, o ktorý podnikateľ prichádza po dobu obnovy prevádzky a náklady, ktoré musí vynaložiť i v dobe, keď je spoločnosť mimo prevádzky. Predmetom náhrady sú stále náklady a ušlý zisk po dobu havárie. V súčasnosti tento druh poistenia je jedným z najvýznamnejších, pretože umožňuje spoločnostiam i v prípade havárie splácať leasingové splátky, úvery, mzdy zamestnancov a podobne. V podstate platí zásada, že čím je spoločnosť viac zaťažená leasingami a úvermi, mala by mať špičkové technológie a ich ekonomické výsledky takto poistené.

  • Poistenie požiarneho prerušenia prevádzky

    Poistenie zaručuje podnikateľom náhradu následných škôd, ktoré vznikli v dôsledku živelných udalostí. Poisťovňa v tomto prípade hradí poistenému predovšetkým zisk, o ktorý podnikateľ prichádza po dobu obnovy prevádzky a náklady, ktoré musí vynaložiť i v dobe, keď je spoločnosť mimo prevádzky (napr. nájomné, odpisy, mzdy). Cieľom poistenia prerušenia prevádzky je teda zaistenie stability podniku v prípade škody, udržanie kvalifikovaných zamestnancov a klientely, postavenia na trhu a finančnej rovnováhy.

Sídlo spoločnosti
INPOL SK s.r.o.
Teslova 30
Bratislava, 821 02
Slovensko
P: (+421) 0905 452 990
e-mail
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.